Wartungsarbeiten am 6.Juli von 6:30 Uhr bis 7:30 Uhr - Datenabfrage beeinträchtigt

Milchprüfring Bayern e.V. (Bavorská asociace pro testování syrového mléka)

Ochrana spotřebitelů a dobrého chování k zvířatům jsou hlavními obavami organizace Milchprüfring Bayern e.V. (mpr).

Hlavním cílem mpr je monitorovat a zlepšovat kvalitu mléka s důrazem na jeho dlouhodobou udržitelnost. Tento cíl je v souladu s zájmy všech zúčastněných stran, které jsou součástí potravinového řetězce mléka.

Milchprüfring Bayern e.V. (Bavorská asociace pro testování syrového mléka)

Ochrana spotřebitelů a dobrého chování k zvířatům jsou hlavními obavami organizace Milchprüfring Bayern e.V. (mpr).

Hlavním cílem mpr je monitorovat a zlepšovat kvalitu mléka s důrazem na jeho dlouhodobou udržitelnost. Tento cíl je v souladu s zájmy všech zúčastněných stran, které jsou součástí potravinového řetězce mléka.