Wartungsarbeiten am 6.Juli von 6:30 Uhr bis 7:30 Uhr - Datenabfrage beeinträchtigt

Milchprüfring Bayern e.V. (Bawarskie Stowarzyszenie Kontroli Surowego Mleka)

Ochrona konsumentów i dobrostan zwierząt stanowią główne cele wszystkich działań Stowarzyszenia Milchprüfring Bayern e.V. (mpr).

Głównym celem mpr jest monitorowanie i poprawa jakości mleka, zapewniając jej długoterminową zrównoważoność. To zadanie jest zgodne z interesami wszystkich zainteresowanych stron zaangażowanych w łańcuch spożywczy mleka.

Milchprüfring Bayern e.V. (Bawarskie Stowarzyszenie Kontroli Surowego Mleka)

Ochrona konsumentów i dobrostan zwierząt stanowią główne cele wszystkich działań Stowarzyszenia Milchprüfring Bayern e.V. (mpr).

Głównym celem mpr jest monitorowanie i poprawa jakości mleka, zapewniając jej długoterminową zrównoważoność. To zadanie jest zgodne z interesami wszystkich zainteresowanych stron zaangażowanych w łańcuch spożywczy mleka.